Điện thoại: (84) 2432-010-555

Email: asungauto@asung.com

8:00 - 17:00 (Thứ Hai - Thứ Bảy)

Đại Lý Chính Hãng Sản Phẩm của IPCtech Tại Việt Nam
Tác giảNhanvienkinhdoanh01

IPCtech Technology là công ty chuyên nghiên cu, phát trin, sn xut và bán máy tính bng công nghip, màn hình LCD công nghip, máy tính công nghip không qut, máy tính đa năng công nghip ARM, máy tính xách tay bn b dành cho quân đi và các sn phm khác. Sn phm được s dng rng rãi trong nhiu lĩnh vc như công nghip quân s, vin thông, luyn kim, giao thông vn ti, đin lc, đường st, hàng không, truyn thông, tài chính, mng lưới, chăm sóc y tế, sn xut máy móc, dng c chính xác, v.v.

IPCtech Technology tuân th các giá tr ct lõi ca "Cht lượng, đi mi và Dch v " và có đi ngũ R&D và dch v khách hàng n đnh lâu dài, cht lượng cao. Đi ngũ R&D tiếp tc phát trin và đi mi các sn phm đ đáp ng nhu cu ca các khách hàng và gii pháp khác nhau trong các lĩnh vc công nghip khác nhau. S mnh ca nhóm là phát trin các sn phm có giá tr đu ra cao, chi phí cnh tranh và có th đáp ng ngay lp tc nhu cu ca nhiu th trường khác nhau, nhm cung cp các dch v toàn din thc s hoàn chnh.

IPCtech Technology đã thiết lp triết lý kinh doanh "đnh hướng công nghđnh hướng dch v" k t khi thành lp. ng h chiến lược tiếp th đy đ dch v, hướng đến khách hàng, chú trng tăng cường hp tác cht ch vi các đi lý thông qua hp tác OEM / ODM, ly "nhu cu ca bn, theo đui ca chúng tôi" làm phương châm ca công ty và cung cp cho khách hàng cht lượng cao, hiu qu, dch v toàn din. Vi s tích lũy công ngh tuyt vi và các dch v k thut chu đáo và t m ca công ty, nó đã được nhiu người dùng công nhn và khen ngi.

 

 • Dòng P8000
 • Dòng P5000
 • Dòng CPU điện áp tiêu chuẩn
 • Hàng loạt trên kệ

Danh sách sản phẩm dòng P8000

 • Máy tính bảng công nghiệp 7 inch

  QY-P8070

 • Máy tính bảng công nghiệp 8 inch

  QY-P8080

 • Máy tính bảng công nghiệp 10,1 inch

  QY-P8101

 • Máy tính bảng công nghiệp 10,4 inch

  QY-P8104

 • Máy tính bảng công nghiệp 12,1 inch

  QY-P8121

 • Máy tính bảng công nghiệp 13,3 inch

  QY-P8133

 • Máy tính bảng công nghiệp 15 inch

  QY-P8150

 • Máy tính bảng công nghiệp 15,6 inch

  QY-P8156

 • Máy tính bảng công nghiệp 17 inch

  QY-P8170

 • Máy tính bảng công nghiệp 17,3 inch

  QY-P8173

 • Máy tính bảng công nghiệp 18,5 inch

  QY-P8185

 • Máy tính bảng công nghiệp 19 inch

  QY-P8190

 • Máy tính bảng công nghiệp 21,5 inch

  QY-P8215

 • Máy tính bảng công nghiệp 23,8 inch

  QY-P8238

 • Máy tính bảng công nghiệp 32 inch

  QY-P8320

 

 

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận